Monday May 01, 2017
Latest Updates

ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ലോക്കല്‍ കൌണ്‍സിലര്‍?ലോക്കല്‍ ഇലക്ഷനില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഴുവന്‍ കൌണ്‍സിലര്‍മാരുടെയും പേരുവിവരങ്ങള്‍(901/949 (6.00 AM)

ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ലോക്കല്‍ കൌണ്‍സിലര്‍?ലോക്കല്‍ ഇലക്ഷനില്‍ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മുഴുവന്‍ കൌണ്‍സിലര്‍മാരുടെയും പേരുവിവരങ്ങള്‍(901/949 (6.00 AM)

ഡബ്ലിന്‍:ആരാണ് നിങ്ങളുടെ ലോക്കല്‍ കൌണ്‍സിലര്‍?മെയ് 23 ന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ നിങ്ങള്‍ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് നിന്നും ആരൊക്കെയാണ് കൗണ്ടി/ സിറ്റി കൌണ്‍സിലിലേയ്ക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് ?

 6  മണി വരെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. വോട്ടെണ്ണല്‍ പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

നിങ്ങള്‍ താമസിക്കുന്ന വാര്‍ഡിന്റെ തൊട്ടടുത്തു ബ്രാക്കറ്റില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്ര കൌണ്‍സിലര്‍മാരാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടെണ്ടത്.

വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ചു പൂര്‍ണ്ണമായ ലിസ്റ്റ് പിന്നീട് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്‌

TOTAL ELECTED SO FAR: 901 seats out of 949

Carlow County Council (18/18 seats) COMPLETED

Carlow (10 seats available) – Jennifer Murnane O’Connor (FF), John Pender (FF), John Cassin (SF), Fintan Phelan (FF), Brian O’Donoghue (FG) Jim Deane (SF) Ann Ahern (FF) Fergal Browne (FG) Walter Lacey (Ind) William Paton (Lab) Filled

Muinebeag (8) – Charlie Murphy (Ind), Tommy Kinsella (FG), Willie Quinn (Lab), Andy Gladney (SF), Arthur McDonald (FF), Denis Foley (FG), John Murphy (FG), Michael Doran (FG) Filled

Cavan County Council  (18/18) COMPLETED

Bailieborough-Cootehill (6) – Niamh Smyth (FF) Paddy McDonald (SF) Carmel Brady (FG) Val Smith (FG) Fergal Curtin (FF) Clifford Kelly (FF) Filled

Ballyjamesduff (6) – Noel Connell (SF), Winston Bennett (FG), Philip Brady (FF), Paddy O’Reilly (FG), Shane P O’Reilly (FF), Paddy Smith (FG) Filled

Cavan-Belturbert (6) – Madeline Argue (FG), Damien Brady (SF), John Paul Feeley (FF), Peter McVitty (FG) Eugene Greenan (SF) Sean Smith (FF) Filled

Clare County Council (28/28) COMPLETED

Ennis (8) – James Breen (Ind), Johnny Flynn (FG) Ann Norton (Ind)  Pat Daly (FF) Mary Howard (FG) Paul Murphy (FG) Tom McNamara (FF) Clare Colleran Molloy (FF) Filled

Killaloe (6) – Joe Cooney (FG), Pat Hayes (FF), Michael Begley (Ind), Tony O’Brien (FF), Pat Burke (FG), Alan O’Callaghan (FF) Filled

Shannon (6) – Cathal Crowe (FF) John Crowe (FG) Pat McMahon (FF) PJ Ryan (Ind) Gerry Flynn (Ind) Mike McKee (SF) Filled

West Clare (8) – Christy Curtin (Ind) Richard Nangle (FF) Bill Slattery (FG), Ian Lynch (Ind), Bill Chambers (FF), Michael Hillery (FF), Gabriel KEating (FG), PJ Kelly (FF)Filled

Cork County Council (55/55) COMPLETED

Ballincollig-Carrigaline (10) – Seamus McGrath (FF), Donnchadh Ó Laoghaire (SF), Deirdre Forde (Fine Gael), Derry Canty (FG), Marcia D’Alton (Ind), Daithí O Donnabháin (FF) John A Collins (FG) Mary Rose Desmond (FF) Michael Murphy (SF) Joe Harris (Ind) Filled

Bandon-Kinsale (6) – Alan Coleman (FF), Rachael McCarthy (SF), Tim Lombard (FG), Kevin Murphy (FG), Margaret Murphy O’Mahony (FF), James O’Donovan (FG) Filled

Blarney-Macrooom (6) – Aindrias Moynihan (FF), Michael Creed (FG), Des O’Grady (SF), Bob Ryan (FF), Kevin Conway (Ind), Ted Lucey (FG) Filled

Cobh (7) – Padraig O’Sullivan (FF), Kieran McCarthy (SF), Ger Keohane (SF), Anthony Barry (FG), Sinead Sheppard (FG), Cathal Rasmussen (Lab), Claire Cullinane (Ind) Filled

East Cork (6) – Noel Collins (Ind), Pat Buckley (SF), Michael Hegarty (FG), Aaron O’Sullivan (FF), Mary Linehan Foley (Ind), Susan McCarthy (FG) Filled

Fermoy (6) – Noel McCarthy (Lab), Kevin O’Keeffe (FF), Frank O’Flynn (FF), Ian Doyle (FF), June Murphy (SF), Kay Dawson (FG) Filled

Kanturk-Mallow (6) – John Paul O’Shea (Ind), Bernard Moynihan (FF), Dan Joe Fitzgerald (FF), Gerard Murphy (FG), Melissa Mullane (SF), Timmy Collins (Ind) Filled

West Cork (8) – Michael Collins (Ind) , Noel O’Donovan (FG), Joe Carroll (FF) ,Christopher O’Sullivan (FF) Patrick Murphy (FF) Mary Hegarty (FG) Paul Hayes (SF) Declan Hurley (Ind) Filled

Cork City (31/31) COMPLETED

Cork City North Central (5) – Thomas Gould (SF), Mick Barry (AAA), Lil O’Donnell (AAA), Kenneth Noel O’Flynn (FF), John Sheehan (FF) Filled

Cork City North East (4)-  Stephen Cunningham (SF), Ted Tynan (WP), Tim Brosnan (FF), Joe Kavanagh (FG) Filled

Cork City North West (4) – Mick Nugent  (SF), Tony Fitzgerald (FF), Kenneth Collins (SF), Marion O’Sullivan (AAA) Filled

Cork City South Central (5) Fiona Kerins (SF), Mick Finn (Ind), Sean Martin (FF), Tom O’Driscoll (FF), Paudie Dineen (Ind) Filled

Cork City South East (7) Kieran McCarthy (Ind), Chris O’Leary (SF), Des Cahill (FG), Laura McGonigle (FG) Shane O’Shea (SF) Nicholas O’Keeffe (FF) Terry Shannon (FF) Filled

Cork City South West (6) – John Buttimer (FG), Henry Cremin (SF), Mary Shields (FF), Fergal Dennehy (FF) , PJ Hourican (FG), Thomas Moloney (Ind) Filled

Donegal County Council (32/37) Ongoing

Donegal (6) – Niamh Kennedy (Ind), Seán McEniff (FF), Tom Conaghan (Ind), John Campbell (Ind), Noel Andrew Jordan (SF), Barry O’Neill (FG) Filled

Glenties (6) – Seamus O’Domhnaill (FF) Marie Therese Gallagher (SF), John Shéamuis Ó Fearraigh (SF), Enda Bonner, Micheál Cholm MacGholla Easbuig (Ind), Terrence Lowey (FG) Filled

Letterkenny (10) – Liam Blaney (FF), John O’Donnell (Ind), Ciaran Brogan (FF), James Pat McDaid (FF), Ian McGarvey (Ind) Still counting 

Inishowen (9) – Martin McDermott (FF), Albert Doherty (SF), Nicholas Crossan (Ind), Jack Murray (SF), Bernard McGuinness (FG), Rena Donaghey (FF), Paul Canning (FF), John Ryan (FG), Martin Farren (Lab) Filled

Stranorlar (6) – Gary Doherty (SF) Frank McBrearty (Ind), Patrick McGowan (FF), Gerry Crawford (FF), Martin Harley (FF), Liam Doherty (SF) Filled

Dublin City Council (63/63) COMPLETED

Ballyfermot-Drimnagh (6) – Daithí Doolan (SF), Brid Smith (PBP) Greg Kelly (SF), Daithí De Róiste (FF), Paul Hand (Ind), Vincent Jackson (Ind) Filled

Ballymun (7) – Cathleen Carney Boud (SF), Noeleen Reilly (SF) Andrew Montague (Lab) Noel Rock (FG) Paul McAuliffe (FF) Andrew Keegan (PBPA) Aine Clancy (Lab) Filled

Beaumont-Donaghmede (9) – John Lyons (PBP), Mícheál MacDonncha (SF), Larry O’Toole (SF), Tom Brabazon (FF), Denise Mitchell (SF) Declan Flanagan (FG) Paddy Bourke (Ind) Alison Gilliland (Lab) Michael O’Brien (AAA) Filled

Cabra-Finglas (7) – Cieran Perry (Ind), Anthony Connaghan (SF), Emma Murphy (SF), Brendan Carr (Lab), David Costello (FF), Teresa Keegan (Ind), Seamus McGrattan (SF)Filled

Clontarf (6) – Damian O’Farrell (Ind), Seán Haughey (FF), Naoise Ó Muirí (FG), Jane Horgan-Jones (Lab), Deirdre Heney (FF), Ciarán O’Moore (SF) Filled

Crumlin-Kimmage (6) – Criona Ní Dhálaigh (SF), Tina McVeigh (PBP), Ray McHugh (SF), Pat Dunne (UL), Rebecca Moynihan (Lab), Catherine Ardagh (FF) Filled

North Inner City (8) – Christy Burke (Ind), Janice Boylan (SF), Niall Ring (Ind) Ciaran Cuffe (Green) Gary Gannon (Ind) Jonathan Dowdall (SF) Éilis Ryan (Ind) Ray McAdam (FG) Filled

Pembroke-South Dock (8) Chris Andrews (SF), Mannix Flynn (Ind) Dermot Lacey (Lab) Frank Kennedy (FF) Kieran Binchy (FG) Claire Byrne (GP) Paddy McCartan (FG) Sonya Stapleton (PBP) Filled

Rathgar-Rathmines (6) – Kate O’Connell (FG), Patrick Costello (Green) Jim O’Callaghan (FF) Paddy Smyth (FG) Ruairi McGinley (Ind) Mary Freehill (Lab) Filled

Dun Laoghaire-Rathdown County Council  (40/40) COMPLETED

Blackrock (6) – Mary Hanafin (FF), Marie Baker (FG), Kate Feeney (FF), Victor Boyhan (Ind), Barry Ward (FG), Deirdre Kingston (Lab) Filled

Dun Laoghaire (8) – John Bailey (FG), Cormac Devlin (FF), Melisa Halpin (PBP), Ossian Smyth (GP), Karl Gill (PBP), Patricia Stewart (FG), Mary Fayne (FG) Michael Merrigan (Ind)  Filled – recount in progress

Dundrum (7) – Sorcha Nic Cormaic (SF), Shay Brennan (FF), Catherine Martin (Green), Brian Murphy (FG), Seamas O’Neill (Ind), Grace Tallon (Lab), Pat Hand (FG) Filled

Glencullen-Sandyford (7) – Lettie McCarthy (Lab), Neale Richmond (FG), Tom Murphy (FF) Chris Curran (SF) Kevin Daly (Ind) Lynsey McGovern (Ind) Peter O’Brien (Lab) Filled

Killiney-Shankill (6) – Hugh Lewis (PBP), Shane O’Brien (SF), Maria Bailey (FG), Jennifer Cuffe (FF) Carrie Smyth (Lab) Denis O’Callaghan (Lab) Filled

Stillorgan (6) – Barry Saul (FG), Josepha Madigan (FG), Liam Dockery (FF), Gerry Horkan (FF), Richard Humphries (Lab), Deirdre Donnelly (Ind) Filled

Fingal County Council (33/40) Counting resumes 10am Monday

Balbriggan (8) – Ken Farrell (Lab), Tony Murphy (Ind), David O’Connor (Ind), Malachy Quinn (SF) Gráinne Maguire (Ind) Brian Dennehy (FF) Barry Martin (PBPA) John Paul Browne (FG) Filled

Castleknock (7) – Jack Chambers (FF), Natalie Tracey (SF), Roderick O’Gorman (Green), Sandra Kavanagh (AAA), Ted Leddy (FG), Eithne Loftus (FG), Mags Murray (FG) Filled

Howth-Malahide (8) Daire Ni Laoi (SF), Eoghan O’Brien (FF), Cian O’Callaghan (Ind), Jimmy Guerin (Ind), Anthony Lavin (FG), Brian McDonagh (Lab), David Healy (Green), Keith Redmond (FG) Filled

Mulhuddart (8) – Paul Donnelly (SF), Ruth Coppinger (AAA), David McGuinness (FF), Edmund Lukusa (SF), Kieran Dennison (FG), Mary McCamley (Lab), Lorna Nolan (Ind), Annette Hughes (AAA) Filled

Swords (9) Philip Lynam (SF), Darragh Butler (FF) Count resumes at 10am on Monday. 

Galway City Council (18/18) COMPLETED

Galway City Central (6) – Mike Cubbard (Ind) Ollie Crowe (FF) Billy Cameron (Lab) Frank Fahy (FG) Anna Marley (SF) Padraig Conneely (FG) Filled

Galway City East (6) – Terry O’Flaherty (Ind), Declan McDonnell (Ind), Michael John Crowe (FF), Mairead Farrell (SF), Noel Larkin (Ind), John Walsh (FG) Filled

Galway City West (6) – Donal Lyons (Ind) Catherine Connolly (Ind) Niall McNelis (Lab) Pearce Flannery (FG) Cathal Ó Conchúir (SF) Peter Keane (FF) Filled

Galway County Council (39/39) COMPLETED

Athenry-Oranmore (7) – Peter Feeney (FG), Jim Cuddy (Ind), Malachy Noone (FF), James Charity (Ind), Frank Kearney (FG), Gabriel Cronnelly (SF),  Martina Kinane (FF)Filled

Ballinasloe (6) – Tim Broderick (Ind), Dermot Connolly (SF), Michael Connolly (FF), Aidan Donohue (FG), Michael Finnerty (FG), Donal Burke (FF) Filled

Conamara (9) – Thomas Welby (Ind), Niamh Byrne (FG), Seosamh Ó’Cualáin (IND), Seán Ó Tuairisg (FF), Eileen Mannion (FG), Tomás Ó Curraoin (Ind), Tom Healy (SF), Noel Thomas (FF), Seamus Walsh (FF) Filled

Loughrea (8) – Gerry Finnerty (FF) Anne Rabbitte (FF) Michael ‘Mogie’ Maher (FG), Pat Hynes (Ind), Jimmy McLearn (FG), Joe Byrne (FG), Michael Fahey (Ind), Shane Donnellan (FF) Filled

Tuam (9) –  Seán Canney (Ind) Peter Roche (FG) Michael Fitzmaurice (Ind) Mary Hoade (FF) Tom McHugh (FG), Karey McHugh (Ind), Shaun Cunniffe (Ind), Peter Keaveney (FG), Donagh Mark Killilea (FF) Filled

Kerry County Council (29/33) Counting resumes Monday morning

Killarney (8) – Danny Healy Rae (Ind),  Michael Gleeson (SKIA) Brendan Cronin (Ind) John Joe Culloty (FF) Donal Grady (Ind) Niall Kellegher (FF) Bobby OConnell (FG) John Sheahan (FG) Filled

Listowel (7) – John Brassil (FF), Robert Beasley (SF) Aoife Thornton (FG) – Recount expected

South and West Kerry (9) – Michael Cahill (Ind), Jonny Healy Rae (Ind) Dan McCarthy (Ind) Michael D O’Shea (FF) Seamus Cosaí Fitzgerald (FG), Damien Quigg (SF), Norma Moriarty (FF), John Francis Flynn (FF), Patrick Connor-Scarteen (FG) Filled

Tralee (9) – Toiréasa Ferris (SF), Pa Daly (SF), Norma Foley (FF) Terry O’Brien (Lab) Jim Finucane (FG) Pat McCarthy (FG) Tom McEllistrim (FF) Sam Locke (Ind) Graham Spring (Lab) Filled

Kildare County Council (40/40)  COMPLETED

Athy (6) – Martin Miley Jr (FF)  Mark Wall (Lab) Mark Dalton (FF) Ivan Keatly (FG), Aoife Breslin (Lab), Thomas Redmond (SF) Filled

Celbridge-Leixlip (7) – Frank O’Rourke (FF), Anthony Larkin (Ind), Bernard Caldwell (Ind), Joe Neville (FG), Kevin Byrne (Lab), Ide Cussen (SF), Brendan Young (ind) Filled

Maynooth (9) – Brendan Weld (FG), Padraig McEvoy (Ind), Reada Cronin (SF), Teresa Murray (Ind) Tim Durkan (FG) Darragh Fitzpatrick (FF)  John McGinley (Lab) Naoise  O’Cearúil (FF) Paul Ward (FF) Filled

Kildare-Newbridge (9) – Susanne Doyle (FF), Fiona O’Loughlin (FF), Fiona McLoughlin-Healy (FG) Mark Lynch (SF), Joanne Pender (Ind), Paddy Kenneddy (Ind) Filled

Naas (9) – James Lawless (FF), Sorcha O’Neill (SF), Seamie Moore (Ind), Darren Scully (FG) Willie Callaghan (FF) Robert Power (FF), Anne Breen (Lab) Fintan Brett (FG) Billy Hillis (Ind) Filled

Kilkenny County Council (20/24) Count resumes Monday morning

Castlecomer (6) – Maurice Shorthall (Lab) Mary Hilda Cavanagh (FG) Pat FitzPatrick (FF) Pat Millea (FF) Michael McCarthy (FF) John Brennan FG) Filled 

Kilkenny City-East (6) – Andrew McGuinness (FF), Peter ‘Chap’ Cleere (FF) – Recount in progress

Kilkenny City-West (6) -Matt Doran (FF), Joe Malone (FF), Malcolm Noonan (Green), Patrick McKee (FF), David Fitzgerald (FG), Kathleen Funchion (SF). Filled

Piltown (6) – Pat Dunphy (FG) Melissa O’Neill (SF) Fidelis Doherty (FG) Tomás Breathnach (Lab) Ger Frisby (FF) Eamon Aylward (FF) Filled

Laois County Council (19 /19)  COMPLETED

Borris in Ossory-Mountmellick (6) – James Kelly (Ind), Paddy Bracken (FF), Brendan Phelan (Ind), David Goodwin (FG), John King (FG), Seamús McDonald (FF) Filled

Graiguecullen-Portarlington (6) – Aidan Mullins (SF) Padraig Fleming (FF), Ben Brennan (Ind), Paschal McEvoy (FF), John Moran (FG), Tom Mulhall (FG) Filled

Portlaoise (7) – William Aird (FG), Caroline Dwayne Stanley (SF), John Joe Fennelly (FF), Mary Sweeney (FG), Catherine Fitzgerald (FF), Jerry Lodge (FF), Noel Tuohy (Lab) Filled

Leitrim County Council (18/18) COMPLETED

Ballinamore (6) – Caillian Ellis (FF), Paddy O’Rourke (FF), Brendan Barry (SF), Gerry Dolan (Ind), Martin Kenny (SF) and John McCartin (FG) Filled

Carrick-on-Shannon (6) – Enda Stenson (Ind), Finola Armstrong Maguire (FG), Des Guckian (Ind), Sinead Guckian (FF), Seadhna Logan (SF), Seán McGowan (FF) Filled

Manorhamilton (6) – Padraig Fallon (SF), Mary Bohan (FF), Felim Gurn (Ind), Seán Mcdermott (FG), Frank Dolan (FG), Justin Warnock (FF) Filled

Limerick City and County Council (36/40) Count resumes Monday

Adare-Rathkeale (6) – Tom Neville (FG), Emmett O’Brien (Ind) adjourned to morning

Limerick City East (8) – Shane Clifford (FF), Seighin O Ceallaigh (SF) Kieran O’Hanlon (FF) Paul Keller (AAA), Marian Hurley (FG), Jerry O’Dea (FF), Elena Secas (Lab), Michael Sheahan (FG) Filled

Limerick City North (6) – Maurice Quinlivan (SF) Michael Hourigan (FG) Cian Prendiville (AAA) Frankie Daly (Lab) John Gilligan (Ind) Joe Crowley (FF) Filled

Limerick City West (7) – James Collins (FF) Maria Byrne (FG) Joe Leddin (Lab), Daniel Butler (FG), John Loftus (AAA), Seán Lynch (FF), Malachy Mcreesh (SF) Filled

Cappamore-Kilmallock (7) – Brigid Teefy (Ind), Eddie Ryan (FF), Lisa Marie Sheehy (SF), Noel Gleeson (FF), Michael Donagan (FF), Gerald Mitchell (FG), William O’Donnell (FG) Filled

Newcastle West (6) – Jerome Scanlan (FG), Michael Collins (FF), Liam Galvin (FG), Séamus Browne (SF), Francis Foley (FF), John Sheahan (FG) Filled

Longford County Council (13/18) Ongoing – recount at 11am Monday

Ballymahon (6) – Colm Murray (FG), Mark Casey (Ind), Gerard Farrell (FG), Mick Cahill (FF), Pat O’Toole (FF), Paul Ross (FG). Filled

Granard (6) – Michael Carrigy (FG) Full recount to begin at 11am

Longford (6) – Gerry Warnock (Ind) John Browne (FG) Peggy Nolan (FG) Seamus Butler (FF) Padraig Loughrey (FF) Mae Sexton (Ind) Filled

Louth County Council (29/29) COMPLETED (pending Ardee recount)

Ardee (6) – Pearse McGeough (SF), Colm Markey (FG), Tom Cunningham (SF), Liam Reilly (FF) Dolores Minogue (FG), Jim Tenanty (Ind) Filled – recount in progress

Drogheda (10)  – Imelda Munster (SF), Paul Bell (Lab), Alan Cassidy (SF) Tommy Byrne (FF), Kenneth Flood (SF), Kevin Callan (FG), Richie Culhane (FG), Franke Godfrey (Ind), Pio Martin Smith (Lab), Oliver Tully (FG) Filled

Dundalk-Carlingford (6) – Edel Corrigan (SF) Jim Loughran (SF) Peter Savage (FF), John McGahon (FG), Conor Keelan (FF), Mark Dearey (Green) Filled

Dundalk-South (7) – Tomás Sharkey (SF), Declan Breathnach (FF) Maeve Yore (Ind) Kevin Meenan (SF) Jennifer Green (SF) Maria Doyle (FG) Marianne Butler (GP) Filled

Mayo County Council (22/30) Ongoing

Ballina (8) – John O’Hara (FG), Seamus Weir (ind) still counting 4:30am

Castlebar (8) – Michael Kilcoyne (Ind), Lisa Chambers (FF), Therese Ruane (SF), Cyril Burke (FG), Frank Durcan (Ind), Blackie Gavin (FF), Henry Kenny (FG), Al McDonnell (FF) Filled 

Claremorris (7) – Patsy O’Brien (FG), Richard Finn (Ind), Gerry Murray (SF) John Caulfield (FF)  Tom Connolly (FG) John Cribbin (FG) Damian Ryan (FF) Filled

West Mayo (7) – Rose Conway Walsh (SF), Michael Holmes (Ind), Gerry Coyle (FG), Christy Hyland (Ind), Paul McNamara (FF), Brendan Mulroy (FF), Tereasa McGuire (FG) Filled

Meath (37/40) Ongoing – count resumes Monday

Ashbourne (6) – Joe Bonner (Ind), Darren O’Rourke (SF), Claire O’Drisoll (FF), Suzanne Jamal (FG), Seán Smith (FF), Alan Tobin (FG) Filled – recount expected

Kells (7) -Sean Drew (FF) David Gilroy (Ind) Michael Gallagher (SF) Johnny Guirke (SF), Bryan Reilly (FF), Eugene CAssidy (FG), Sarah Reilly (FG) Filled

Laytown-Bettystown (7) – Eimer Ferguson (SF), Wayne Harding (FF) Sharon Keogan (Ind), Tom Kelly (Ind), Steohen McKee (FF), Paddy Meade (FG), Sharon Tolan (FG)Filled

Navan (7) – Joe Reilly (SF) Francis Deane (Ind) Sinead Burke (SF) Shane Cassells (FF), Wayne Ford (Ind), Jim Holloway (FG), Tommy Reilly (FF) Filled

Ratoath (7) – Brian Fitzgerald (Ind), Nick Killian (Ind) Maria O’Kane (SF) Damien O’Reilly (FF) Adjourned until 2pm Monday

Trim (6) – Caroline Lynch (SF) Trevor Golden (Ind) Joe Fox (FG), Enda Flynn (FG), Noel French (FG), Ronan McKenna (FF) Filled

Monaghan County Council (12 of 18 seats) COMPLETED

(repoll to fill Ballybay-Clones 6 seats on 7 June)

Ballybay-Clones (6) – To be repolled on 7 June

Carrickmacross-Castleblaney (6) – Matt Carthy (SF), Noel Keelan (SF), Aidan Campbell (FG), PJ O’Hanlon (FF), Padraig McNally (FF), Jackie Crowe (SF) Filled 

Monaghan (6) – Brian McKenna (SF), Seamus Treanor (Ind), Robbie Gallagher (FF) David Maxwell (FG), Seán Conlon (SF), Paudge Connolly (Ind) Filled

Offaly County Council (19/19) COMPLETED (pending Tullamore recount)

Birr (6) – John Leahy (Ind), Peter Ormond (FF) John Clendennen (FG) Carol Nolan (SF) John Carroll (Ind) Eamonn Dooley (FF) Filled

Edenderry (6) – Martin O’Reilly (SF), Eddie Fitzpatrick (FF), John Foley (Ind) Noel Bourke (FF) Liam Quinn (FG) Noel Cribbin (Ind) Filled

Tullamore (7) – Brendan Killeavy (SF),  Dervill Donal (Ind) Tommy McKeigue (FG) Declan Harvey (FF) Sinead Dooley (FF), Frank Moran (FF), Danny Owens (FF) Filled – recount expected

Roscommon County Council (18/18) COMPLETED

Athlone (Roscommon) (6) – Tony Ward (Ind), Ivan Connaughtan (FF) John Naughten (FG) Laurence Fallon (Ind) John Keogh (FF) Paddy Kilduff (FF) Filled

Boyle (6) – John Cummins (FF), Valerie Byrne (Ind), Rachel Doherty (FF), Maura Hopkins (FG), Michael Patrick Mulligan (SF), Eugene Murphy (FF) Filled

Roscommon (6) – Paschal Fitzmaurice (FF), Dominick Connolly (Ind), Nigel Dineen (Ind), Orla Leyden (FF), Kathleen Shanagher (Ind), Michael Creaton (FG) Filled

Sligo County Council (18/18) COMPLETED

Ballymote-Tubbercurry (8) – Margaret Gormley (Ind) Michael Clarke (Ind), Joe Queenan (FF), Martin Baker (FF), Eamon Scanlon (FF), Jerry Lundy (FF), Paul Taylor (FF), Dara Mulvey (FG) Filled

Sligo (10) – Declan Bree (Ind), Seán MacManus (SF) Marie Casserly (Ind) Sinéad Maguire (FG), Rosaleen O’Grady (FF), Thomas Healy (SF), Tom MacSharry (FF), Hubert Keaney (FG), Seamus O’Boyle (PBP), Seamus Kilgannon (FF) Filled

South Dublin County Council (40/40) COMPLETED

Clondalkin (8) – Eoin O’Broin (SF), Jonathan Graham (SF), Trevor Gilligan (FF), Gino Kenny (PBP) Breeda Bonner (Lab) Kenny Egan (FG) Emer Higgins (FG) Francis Timmons (Ind) Filled

Lucan (8) – Danny O’Brien (SF), William Lavelle (FG), Guss O’Connell (Ind) Paul Gogarty (Ind) Ruth Nolan (PBPA) Vicki Casserly (FG) Ed O’Brien (FF) Liona O’Toole (Ind) Filled

Tallaght Central (6) – Máire Devine (SF), Charlie O’Connor (FF), Brendan Ferron (SF), Mick Murphy (AAA), Kieran Mahon (AAA), Mick Duff (Lab) Filled

Tallaght South (6) – Cathal King (SF), Louise Dunne (SF) Martina Genockey (Lab) Brian Leech (AAA) Nicky Coules (PBPA) Dermot Richardson (Ind) Filled

Templeogue Terenure (6)  -Dermot Looney (Ind), Ronan McMahon (Ind), Fintan Warfield (SF), Pamela Kearns (Lab), Colm Brophy (FG) Paul Foley (FF) Filled

Rathfarnham (6) – John Lahart (FF), Anne-Marie Dermody (FG), Sarah Holland (SF), Paula Donavan (FG), Francis Noel Duffy (Green), Deirdre O’Donovan Filled

Tipperary County Council (40/40) COMPLETED

Carrick-on-Suir (6) – David Dunne (SF), Louise McLoughlin (FG), Kieran Bourke (Ind), Eddie O’Meara (Ind), Imelda Goldsboro (FF), John Fahey (FG) Filled

Cashel-Tipperary (7) – Michael Fitzgerald (FG), Martin Browne (SF), Mary Hanna Hourigan (FG), Denis Leahy (Ind), John Crosse (FG), Roger Kennedy (FF), Tom Wood (Ind) Filled

Clonmel (9) – Martin Lonergan (Ind) Pat English (WUAG) Michael Murphy (FG) Andy Maloney (Ind) Siobhan Ambrose (FF), Catherine Carey (SF), Richie Molloy (Ind), Marie Murphy (FG), Michael Anglim (FF) Filled

Nenagh (9) – Joe Hannigan (Ind) Seamus Morris (SF) John Carroll (FF) Michael O’Meara (Ind), Phyll Bugler (FG), Hughie McGrath (Ind), Gerard Darcy (FG), Fiona Bonfield (Lab), Mattie Ryan (FF) Filled

Templemore-Thurles (9) – Michael Smith (FF) Jim Ryan (Ind) Seamus Hanafin (FF) Micheál Lowry (Ind) David Doran (SF), Willie Kennedy (Ind), John Hogan (FF), Jackie Cathal (FF), Joe Bourke (FG) Filled

Waterford City and County Council (32/32)  COMPLETED

Waterford City East (6) – Davy Daniels (Ind), Pat Fitzgerald (SF) Adam Wyse (FF) John Carey (FG) Mary Roche (Ind) Eddie Mulligan (Ind) Filled

Waterford City South (6) – John Hearne (SF), Breda Brennan (SF) John Cummins (FG) Cha O’Neill (Ind) Sean Reinhardt (Ind) Jason Murphy (FF) Filled

Tramore-Waterford City West (6) Joe Conway (Ind) Jim Griffin (SF) Joe Kelly (Ind) Lola O’Sullivan (FG) Blaise Hannigan (Ind) Eamon Quinlan (FF) Filled

Comeragh (6) – Liam Brazil (FG), Michael J O’Ryan (FF) Declan Clune (SF) John O’Leary (FF) Mary Butler (FF) Seanie Power (FG) Filled

Dungarvan-Lismore (8) – Damien Geoghan (FG), Pat Nugent (FG), James Tobin (FF) Siobhan Whelan (SF) John Pratt (Lab) Tom Cronin (FF) Declan Doocey (FG) Seamus O’Donnell (Ind) Filled

Westmeath County Council (20/20) COMPLETED

Athlone (Westmeath) (7) Kevin ‘Boxer’ Moran (Ind), Paul Hogan (SF), Tom Farrell (FG), John Dolan (FG), Aengus O’Rourke (FF) Michael O’Brien (Ind), Frankie Keena (FF)Filled

Mullingar-Coole (7) – Aidan Davitt (FF), Una D’arcy (SF), John Shaw (FF), Paddy Hill (FF), Frank McDermott (FG), Peter Burke (FG), Michael Dollard (Lab) Filled

Mullingar-Kilbeggan (6) – Paul Daly (FF), Johnnie Penrose(Lab), Avril Whitney (FF), Andrew Duncan (FG, Sorcha Clarke (SF), Ken Glynn (FF) Filled

Wexford County Council (34/34) COMPLETED

Gorey (8) -Malcolm Byrne (FF) Fionntán O Suilleabhain (SF), Robert Ireton (Lab), Mary Farrell (Ind), Joe Sullivan (FF), Pip Breen (FF), John Hegarty (FG) Anthony Donohoe (FG) Filled

Enniscorthy (8) – James Browne (FF), Johnny Mythen (SF) Barbara Anne Murphy (FF) Paddy Kavanagh (FG), Kathleen Codd-Nolan (FG), Oliver Walsh (FG), Keith Doyle (FF), John O’Rourke (Ind) Filled

New Ross (8) – Martin Murphy (Ind), Larry O’Brien (FG), Willie Fitzharris (FG), Michael Sheehan (FF), Michael Whelan (FF), John Fleming (FF), Oisin O’Connell (SF), Anthony Connick (Ind) Filled 

Wexford (10) – Ger Carthy (Ind), Anthony Kelly (SF), George Lawlor (Lab) Tony Dempsey (FF), Fergie Kehoe (FF), Jim Moore (FG), David Hynes (ind), Mick Roche (SF), Frank Staples (FG), Deirdre Wadding (PBP) Filled

Wicklow (30/32) Resumes at 11am for recount

Arklow (6) – Pat Fitzgerald (FF), Pat Kennedy (FF) Tommy Annesley (FF)  Sylvester Bourke (FG) – Recount due at 11am

Baltinglass (6) – Tommy Cullen (Ind), Gerry O’Neill (SF), Jim Ruttle (Ind), Vincent Blake (FG), Pat Doran (FF), Edward Timmins (FG) Filled

Bray (8) – Joe Behan (Ind), Christopher Fox (Ind), John Brady (SF), Oliver O’Brien (SF), Brendan Thornhill (Ind), Steven Matthews (GP), John Ryan (FG), Pat Vance (FF). Filled

Greystones (6) Jen Whitmore (Ind), Tom Fortune (Ind), Derek Mitchell (FG), Gráinne McLoughlin (FG), Nicola Lawless (SF), Gerry Walsh (FF) Filled

Wicklow (6) John Snell (SF), Pat Casey (FF), Shay Cullen (FG), Pat Kavanagh (Ind), Daire Nolan (Ind) Irene Winters (FG) Filled

Scroll To Top